European Social Label Logo

Rooms Without an Appointment
Care to Change The World

Den idéburna konceptverksamheten för ett inkluderande samhälle.

European Social Label Logo

Den ultimata kombinationen

RoomsWithoutanAppointment är konceptet för att från det idella och idéburna perspektivet leverera ett värde tillbaka till samhället. Våra organisationer som går in under detta koncept verkar inte för några ekonomiska vinster och de gynnar allmänintresset i samhället genom att skapa ett mervärde för befolkningen. Inom RoomsWithoutanAppointment pratas det mer om effektmålen än resultatmålen, något som många gånger kan verka förvirrande. Men det handlar helt enkelt om att få den idéburna sektorn att närma sig den privata sektorn, framför allt genom att lite omvänt få den privata sektorn att se möjligheterna som finns och vilka effekter det kan ge. 

European Social Label Logo

Obegränsade möjligheter

Med det omvända konceptet –  RoomsWithanAppointment – säkerställs att det alltid finns ett kassaflöde för att kunna genomföra de projekt som våra organisationer skapar. Här handlar det om att skapa plattformar för andra företag som ger ett sådant mervärde att de ska vilja gå med oss i European Social Label och bli den nya typen av samhällsbyggare genom sunt och hållbart företagande. 

Omvänt betyder det att den marknadsföring det ger våra medlemmar skapar social hållbarhet för projekten och ökad synlighet för organisationerna samt dess medlemmar. Det betyder att när en konsument väljer att handla hos våra medlemmar skapas inte bara en affär utan båda parter är aktivt med och skapar både arbetstillfällen så väl som ett mer inkluderande och jämställt samhälle. 

European Social Label Logo

Med den ideella tanken i utförandet

blir det möjligt att sätta individen i fokus och skapa lösningar som gör gott för samhället samtidigt som det genererar något tillbaka till utförare och beställare. Alla projekt och all aktivitet ska vara för att skapa en starkare lokal delaktighet i samhället.

RoomsWithoutanAppointment, rum utan möten, handlar om att kunna hantera alla scenarion och möta alla människor utan att ha en anledning eller anpassning. Rum utan möten är definitionen av vad tillgänglighet, jämställd och inkludering betyder i praktiken där alla är välkomna och ska bli sedda. För att nå dit behövs ett starkt intresse från näringslivet. Det är här European Social Label excellerar, med stark koppling till både små och medelstora företag och en tjänste- och produktportfölj som både sparar medlemmarna pengar men även effektiviserar deras dagliga verksamhet. Med vårt arbete blir den ideella tanken ett tydligt effektmål och det spelar därför ingen roll om någon tycker det ena är viktigare än det andra: Här kommer båda två på samma gång. 

European Social Label Logo

Med fokus på sunt företagande

 

…ges möjligheten att med ekonomiska muskler skapa de redskap som krävs för ett mer inkluderande samhälle. För detta har vi skapat det motsatta konceptet RoomsWithanAppointment och ECSR-Gruppen som i sin tur är ett konglomerat av tjänster mot näringslivet. EUSL-Gruppen drivs fortsatt i samma idéburna syfte men tjänsterna är attraktiva för medlemmar på ett sätt där de kopplas ihop med nya kunder direkt och på så vis skapas attraktion för att arbeta för idéburna lösningar i samhället. ECSR-Gruppen är det naturliga klivet från den e-handelsplattform inom EUSL-Gruppen som heter S’agapo Store. Där andra e-handelsplattformar främst fokuserar på produkter väljer ECSR att fokusera på tjänster inom ekonomi, IT, hushållsnära tjänster med mera. 

European Social Label Logo

RoomsWithoutanappointment – Våra verksamheter

EUSL Group

Idéburna verksamheter inom European Social Label, EUSL, Gruppen för att göra det attraktivt och lönsamt för småföretagare att arbeta med utanförskap och integration.

ECSR Group

Verksamheter som fungerar som plattformar för medlemmar inom EUSL så att de både kan utveckla sin egen verksamhet men även göra något bra i samhället.

EUSL Hospitality Group

EUSL har både hotell och restauranger i egen regi vars syfte är att erbjuda prisvärda och bra produkter men framför allt yrkesförberedning för dess medarbetare.

EUSL Foundation

Överskottet i all EUSL-verksamhet går in i EUSL Foundation där sedan medlemmar i sin tur begär ut medel för vad som kallas för sociala insatser i samhället.

EUSL Invest

Kopplat till verksamheten inom EUSL-Gruppen, kallad Social Green House, går EUSL Invest in och investerar både med kompetens och kapital i nya och sociala företag. Den idéburna andan genomsyrar verksamheten till fullo.

EUSL Project Our Society

Med projektet vill EUSL bygga morgondagens inkluderande och jämställda samhälle. Projektet syftar till att bryta barriärer och utveckla både oss själva och andra och detta är ett av de projekt som saknar slut.

EUSL Project Our Europe

Ett projekt i 27 delar med start i Sverige. Projektet hanterar de effektmål EUSL uppnår i sin verksamhet och försöker applicera detta på morgondagens arbetsmarknadspolitik.

EUSL News Flash

Håll koll på alla sociala mediekanaler kring EUSL på ett och samma ställe. Det är viktigt att få med sig helheten och alla perspektiv och genom EUSL News Flash blir detta möjligt på ett enkelt och greppbart vis.